zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
PL EN
RSS
SmodCMS

Pomoc techniczna dla Użytkowników SmodFUM

Jeśli potrzebujesz pomocy - wsparcia technicznego, skorzystaj z poniższej oferty.  Pomoc, zależnie od opcji, świadczona jest drogą telefoniczną lub e-mailową w określonych godzinach i dniach roku w ramach stałego ryczałtu lub usługi jednorazowej.

Czyli jeśli masz problem - dzwonisz lub piszesz i dostajesz konkretną pomoc, konkretną odpowiedź na konkretny problem.

Pomoc przez
e-mail.

45,00+VAT/m-c
450,00+VAT/rok
Pomoc przez
telefon.

145,00+VAT/m-c
1450,00+VAT/rok

Pomoc dla profesjonalistów.

  Zamów!   Zamów!   Zapytaj!

 

 

Zasady udzielania dodatkowej pomocy technicznej

  1. Zamawiając usługę pomocy technicznej Usługobiorca w pełni akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  2. Programy SmodFUM (SmodCMS, SmodBIP, SmodSKLEP, SmodFM, SmodFTP) jako bezpłatne nie są objęte gwarantowanym wsparciem technicznym co jest precyzyjnie określone w licencjach tych programów.
  3. Dodatkowa pomoc techniczna świadczona jest w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 odpowiedzi na zgłoszenia wysłane listem e-mail z adresu wskazanego w zamówieniu lub z numeru telefonu wskazanego w zamówieniu (zależnie od wybranej opcji) w okresie, na który zostało złożone zamówienie, w tym samym lub następnym dniu roboczym.
  4. Zgłoszenie musi zawierać numer umowy / kontraktu serwisowego, adres URL strony WWW, precyzyjny opis problemu i jeśli to koniczne dane dostępowe do serwera FTP, baz danych, PHPMyAdmina, a także login i hasło do panelu administracyjnego dla użytkownika z uprawnieniami administratora. Brak tych danych upoważnia Usługodawcę do pominięcia tego zgłoszenia.
  5. Pomoc świadczona jest dla jednej instalacji programu SmodFUM, wskazanej w zamówieniu.
  6. W przypadku opóźnienia w odpowiedzi oraz w okresie urlopowym, o którym Usługodawca z wyprzedzeniem powiadomi, okres świadczenia pomocy jest wydłużany o jeden dzień za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  7. Dla zgłoszeń przyjmuje się limit dzienny w postaci dwóch odpowiedzi na zadane pytanie lub jednej czynności w panelu edycyjnym strony, której pomoc dotyczy, lub jednej czynności w bazie danych tej strony, lub jednej czynności w plikach programu. Na życzenie Usługobiorcy w uzasadnionych przypadkach zakres pomocy może zostać skomasowany w miarę możliwości nawet do jednego dnia.
  8. Pytania myszą być sformułowane precyzyjnie i dotyczyć konkretnego zagadnienia. Zgłoszenie zawierające pytania natury ogólnej lub takie, na które odpowiedzią musiałaby być analiza lub większe opracowanie Usługodawca może pominąć.
  9. Zgłoszenia wymagające modyfikacji programu, szablonu lub arkuszy CSS Usługodawca może pominąć.

 

Na stronie help.smod.pl znajdują się szczegółowe instrukcje obsługi programów SmodCMS i SmodBIP. Niektóre informacje są dostępne dla każdego, inne tylko dla osób zalogowanych, a jeszcze inne są płatne.

Możesz także otrzymać pomoc techniczną w szerszym zakresie, w dowolnej modyfikacji programu, szablonu, arkuszy CSS czy też prowadzenia stron WWW, a także szkoleń.