SmodCMS
Twoje konto ze starej strony NIE zostało przeniesione - zarejestruj się ponownie.

Nowe przepisy o BIP

19.02.2018

Wg rządowego centrum legislacji nowa ustawa jest dopiero na etapie komitetu rządu, nawet jeszcze nie trafiła do Sejmu. O uchwaleniu i vacatio legis nawet nie wspominając. Więc mamy sporo czasu na ewentualne zmiany w programach (jeśli w ogóle będą potrzebne).

Zgłoszenia stron

Zgodnie z warunkami licencji proszę o zgłaszanie programu SmodBIP. Dziękuję.
OpenSmod

Technologia OpenSmod

Technologia OpenSmod

Dzięki OpenSmod można w dowolnym miejscu wyświetlić treść konkretnej strony oraz wyświetlać strony w szablonie wg dynamicznego identyfikatora, a także wyniki wyszukiwania pełnotekstowego. Można także wyświetlać menu z pozycjami ukrytymi za hasłem lub bez oraz prezentować podmenu konkretnej strony zupełnie osobno – jeśli jest taka potrzeba. OpenSmod umożliwia także dodanie wyszukiwarki na stronie, panelu wyboru języka dla stron wielojęzycznych oraz generowania stron w wersji do druku i PDF.

OpenSmod umożliwia także uruchomienie vortalu tematycznego i np. publikowanie aktualności pogrupowanych według różnych działów, na różne tematy. Można je publikować zbiorczo, albo jako swego rodzaju serwlety określając precyzyjnie jakie cechy informacji mają być gdzie publikowane, a także definiując datę publikacji i datę ważności, po której wiadomość zniknie ze strony.

Można także w dowolnym miejscu wstawić formularz do logowania z odnośnikami do rejestracji, przypominacza hasła i strony z regulaminem, której wymagają przepisy.

Można wreszcie całkowicie ukryć jakąś stronę i mimo to wyświetlać jej całość lub niektóre tylko elementy w dowolnym miejscu serwisu.

Dokładny opis OpenSmod jest dostępny w Pretorze, a przykład zastosowania - w dołączonym szablonie simple.


SmodCMS SmodCMS SmodCMS SmodCMS