Technologia OpenSmod

Dzięki OpenSmod można w dowolnym miejscu wyświetlić treść konkretnej strony oraz wyświetlać strony w szablonie wg dynamicznego identyfikatora, a także wyniki wyszukiwania pełnotekstowego. Można także wyświetlać menu z pozycjami ukrytymi za hasłem lub bez oraz prezentować podmenu konkretnej strony zupełnie osobno – jeśli jest taka potrzeba. OpenSmod umożliwia także dodanie wyszukiwarki na stronie, panelu wyboru języka dla stron wielojęzycznych oraz generowania stron w wersji do druku i PDF.

OpenSmod umożliwia także uruchomienie vortalu tematycznego i np. publikowanie aktualności pogrupowanych według różnych działów, na różne tematy. Można je publikować zbiorczo, albo jako swego rodzaju serwlety określając precyzyjnie jakie cechy informacji mają być gdzie publikowane, a także definiując datę publikacji i datę ważności, po której wiadomość zniknie ze strony.

Można także w dowolnym miejscu wstawić formularz do logowania z odnośnikami do rejestracji, przypominacza hasła i strony z regulaminem, której wymagają przepisy.

Można wreszcie całkowicie ukryć jakąś stronę i mimo to wyświetlać jej całość lub niektóre tylko elementy w dowolnym miejscu serwisu.

Dokładny opis OpenSmod jest dostępny w Pretorze, a przykład zastosowania - w dołączonym szablonie simple.

19.05.2019 17:20:12 // smod.pl